Archive for February, 2008

Wonderful: The swedish model

And we thought we were alone! Suddenly we get the news that seven swedish indie-companies have formed a platform for cooperation and discussion called “The swedish model”. The companies are: Adrian Recordings / A TenderVersion Recording / Flora & Fauna / Hybris / I Made This / Nomethod Records / Songs I Wish I Had Written

They have the same ideas that we do: artists should get the money, internet and file sharing is not dangerous, but useful, the old music business structures are dying and so on. The best thing with their statement is that it is far from extreme. Very sensible and they give their opinions in a very approachable way. I am so tired of all the fundamentalism in this discussion, so a soft voice from the business side of the trench is just what is needed. We want to join them! I will give them a ring next week.

Have a look at their statement here. Both in English and Swedish, whatever you prefer: http://www.theswedishmodel.org/

Reviews and reviewers

We learn that it takes time for reviews to be published. Its 1,5 months since we sent all the packages, and now the are beginning to publish the reviews. So far The Modesty are getting really good press. Mostly 4/5 and some 3/5. The reviewers are writing very nicely about them.

Tree full of people are getting more mixed reviews: 1/5 up to 4/5. The critic aims mostly at the confusing mix of influences. One wrote that its pretentious… Hahaha.

So why bother with reviews? Isn’t it just a few people expressing their personal taste?  Well, the idea is that a good review is useful in marketing. 4/5 and 5/5 is great since its always better that someone outside our team spreads the acclaim. 2/5 and 3/5 is not useful in marketing, but its professionally good for the band to meet some critics and get serious remarks. 1/5 is just an insult.

Here is a great site, kritiker.se, that gives overview of the reviews.
The Modesty: http://kritiker.se/recension.asp?i=38788
Tree full of people: http://kritiker.se/recension.asp?i=40475


Gramtone

Gramtone är musikutgivare och bas för ett gäng musiker och låtskrivare, baserade i Norrköping. Vi äger bolaget och studion tillsammans, folk med olika bakgrund och olika smak. Två dussin är vi, som ställer allt vi äger i ett rum och säger: varsågoda. Ett kollektiv av individualister har vi kallats, och varför inte: Grammisar har vunnits, stipendier har fåtts, medan somliga är kända för helt andra saker. Alla spelar roll, men inte nödvändigtvis rock. En driver ett enmansprojekt, en annan är med i fem band samtidigt. Några är runt 20, några har fyllt 50. En fick pris för årets bästa museum. Någon ligger bakom Softubes banbrytande pluggar och någon har fått utmärkelse för, hör och häpna, bästa fotbollslåt.

Gramtone satsar på en liten, spännande utgivning av ostyrig, vacker musik. Lyssna där du vill, vi finns i alla de vedertagna kanalerna. Vissa spelar live, andra spelar in. Några älskar att skriva låtar, andra spelar gitarr så fingrarna blöder. Gramtone är en plattform som används av varje band och artist som det passar dem bäst. Ibland är vi en lekplats, ibland kreativt nav, affärsyta eller en trampolin för musikkarriärer. Vi blir planterade och uppodlade av varandra, och vi gillar't. Vi tycker att musik gör tillvaron större och vill man att något ska finnas, då ska man också skapa det. Tre dussin utgivningar hittills, och mycket på gång. Titta in, lyssna in, och häng med.