Archive for May, 2008

Guilty of file sharing – financing next move

Today the verdict arrived in the largest file sharing trial in Sweden so far, 4600 musical works has been shared according to the verdict. I debated about this in TV a few weeks ago and I wrote a post about it too. The accuesd was found guilty today and got a 10 000 sek (about 1000 euro) fine. This pleases the lobby, such as IFPI, which hopes for more possibilities to prosecute file sharing pirates or whatever they call them. Apparently they use new tactics: focusing on people with hubs and doing a search at the prosecuted persons home. For future prosecutions, they are now trying to understand the bittorrent technology, to be able to put more people to trial.

My reflections on this :
– How is this helping musicians?
– None what so ever, the audience will continue sharing, but will regard the music industry with even more dismay. Progressive musicians with an insight in the possibilities of the internet, will have an even harder time working seriously.
– How much of this fine will go to the musicians that were shared?
– None at all. It will go to the government, funding things as the continued struggle against file sharing. This way, the struggle against file sharing will become an industry of its own, profitable as medieval wars that could continue as long as the money kept pouring in from looting cities. The musicians will not se a single coin of the sums that are to be paid by the guilty.
– Is this a development I prefer?
– Nope. They are backing their way into the future with blinkers to cover their eyes. Frustrating times, these.

Here is the article, in swedish, sorry: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1211875.svd


Gramtone

Gramtone är musikutgivare och bas för ett gäng musiker och låtskrivare, baserade i Norrköping. Vi äger bolaget och studion tillsammans, folk med olika bakgrund och olika smak. Två dussin är vi, som ställer allt vi äger i ett rum och säger: varsågoda. Ett kollektiv av individualister har vi kallats, och varför inte: Grammisar har vunnits, stipendier har fåtts, medan somliga är kända för helt andra saker. Alla spelar roll, men inte nödvändigtvis rock. En driver ett enmansprojekt, en annan är med i fem band samtidigt. Några är runt 20, några har fyllt 50. En fick pris för årets bästa museum. Någon ligger bakom Softubes banbrytande pluggar och någon har fått utmärkelse för, hör och häpna, bästa fotbollslåt.

Gramtone satsar på en liten, spännande utgivning av ostyrig, vacker musik. Lyssna där du vill, vi finns i alla de vedertagna kanalerna. Vissa spelar live, andra spelar in. Några älskar att skriva låtar, andra spelar gitarr så fingrarna blöder. Gramtone är en plattform som används av varje band och artist som det passar dem bäst. Ibland är vi en lekplats, ibland kreativt nav, affärsyta eller en trampolin för musikkarriärer. Vi blir planterade och uppodlade av varandra, och vi gillar't. Vi tycker att musik gör tillvaron större och vill man att något ska finnas, då ska man också skapa det. Tre dussin utgivningar hittills, och mycket på gång. Titta in, lyssna in, och häng med.