Archive for January, 2009

Doing the musician thingie

kissopoly1
One of the main arguments for file sharing is that musicians don’t suffer from it. The assumption is that only middlemen, the record companies, would disappear. In this assumption it is also said that musicians should do what they always have done.

For some reason this means selling everything but their music: Keyrings, fridge magnets, lighters, t-shirts and posters. The musician as an ambulating peddler of merchandise. This argument is very weak. We musicians should concentrate on creating music, and do what we always have done to earn money, but musicians have first and foremost tried to earn money on their music.

Some bands, of course. Like Kiss for instance, has been rich on their business to sell merchandise. But this is reserved for a tiny number of artists in the world. No one wants to buy a small bands thingies just because they exist.

Music should be the musicians source of income.  I can’t see private copying as a threat, but piracy services can hardly be beneficial for anyone trying to make an artistic living.

Music has lost its importance

Swedish trend magazine Bon doesn’t write about music anymore, since music is no longer expressing personal identity. This provoked me a bit, but I can see what they mean. When everything is available for free, a mouseclick away and regarded with a shrug, then music has lost its importance in society.

A couple of decades ago music was deadly serious, and musicians tried to change the world with their music. Some even succeeded. The combination of neverending soundtracks that follow people as life-muzak and the all too easy access from free services has created this inflation.

Yes. Free, available and noone that cares. This is what music has become. Technology, clothing and art are the subjects said to express peoples individuality nowadays according to Bon magazine. Since its expensive and involves a bit of a struggle to get hold of. How is music going to be that important again?

I just saw This land is my land from the Obama installation ceremony (what about having a small ceremony when installing a program by the way?). Pete Seeger and Bruce Springsteen on stage. This song really made a difference and has become legendary. If it was written today, people would shrug, regard it as hippie nostalgia, download it and forget it.


Gramtone

Gramtone är musikutgivare och bas för ett gäng musiker och låtskrivare, baserade i Norrköping. Vi äger bolaget och studion tillsammans, folk med olika bakgrund och olika smak. Två dussin är vi, som ställer allt vi äger i ett rum och säger: varsågoda. Ett kollektiv av individualister har vi kallats, och varför inte: Grammisar har vunnits, stipendier har fåtts, medan somliga är kända för helt andra saker. Alla spelar roll, men inte nödvändigtvis rock. En driver ett enmansprojekt, en annan är med i fem band samtidigt. Några är runt 20, några har fyllt 50. En fick pris för årets bästa museum. Någon ligger bakom Softubes banbrytande pluggar och någon har fått utmärkelse för, hör och häpna, bästa fotbollslåt.

Gramtone satsar på en liten, spännande utgivning av ostyrig, vacker musik. Lyssna där du vill, vi finns i alla de vedertagna kanalerna. Vissa spelar live, andra spelar in. Några älskar att skriva låtar, andra spelar gitarr så fingrarna blöder. Gramtone är en plattform som används av varje band och artist som det passar dem bäst. Ibland är vi en lekplats, ibland kreativt nav, affärsyta eller en trampolin för musikkarriärer. Vi blir planterade och uppodlade av varandra, och vi gillar't. Vi tycker att musik gör tillvaron större och vill man att något ska finnas, då ska man också skapa det. Tre dussin utgivningar hittills, och mycket på gång. Titta in, lyssna in, och häng med.