Posts Tagged 'culture'

Music business 2.0

I will now reveal a new expression, that has formed in my mind. The thoughts are not all clear, but here is a start. In my day job I work with these issues all the time, so I have some insights on the culture, technics and communication.

 When speaking about the new western culture in media, communication, marketing and sales, it is more and more common to use the expression “2.0”: Web 2.0, Politics 2.0, Travel 2.0, Banking 2.0, and more. All in an attempt to explain what is happening with our culture: Before there were a few that had the power to publish to the masses, a few held the tools for business, marketing and communication. Deciding how people should interact and how to gain access to the tools and channels of our culture. Static products and tools.

A new culture is rising where the masses can publish, interact and take control over their own culture. Highly individualized, and highly technical. The communication culture has already changed massively. We communicate in ways we never thought of 10-15 years ago. The marketing culture is also well on the way of a permanent change, where individuals can make statements that are regarded as seriously as the large companies. The same thing is about to happen in politics. Personal blogs and Youtube-movies knocks president candidates to the floor. Also more dynamic products and tools are being used. The creators only making the frames, and the users putting in the content.

Music business has got a lot of attention in these cultural discussions, being slow to pick up on whats happening. My thought is this: We need to rethink how music works, and will work in the future, because this development is not going take us back to the eighties, when records were sold in amounts that the business only dream of today. We need to see what is coming. And I think this is coming:

– A close connection between audience and artists, with few or no middle men.
– Huge amounts of small music publishers, cooperating in selling, marketing and distribution.
– Digital media working in new ways. The MP3-culture is just a static start on this. We will see new technology, more interaction and more innovation.
– Cheaper and easier recording facilities, where music is made by anyone that has an idea.
– New copyright laws that permits or stops attempts of innovation.
– Even more artists than today, but short lived, because they can not make a living from music.
– A larger live scene, both physical and digital, as more bands try to find their channels and their audience.
– New ways of creating and regarding music, not as a static, finihsed expression, but as an ongoing work that changes, interacts with the audience and never gets finished.
– Associative ways to find new music, working with metadata and more advanced ways of searching for it.

 These are my first thoughts in this matter. More will certainly come.


Gramtone

Gramtone är musikutgivare och bas för ett gäng musiker och låtskrivare, baserade i Norrköping. Vi äger bolaget och studion tillsammans, folk med olika bakgrund och olika smak. Två dussin är vi, som ställer allt vi äger i ett rum och säger: varsågoda. Ett kollektiv av individualister har vi kallats, och varför inte: Grammisar har vunnits, stipendier har fåtts, medan somliga är kända för helt andra saker. Alla spelar roll, men inte nödvändigtvis rock. En driver ett enmansprojekt, en annan är med i fem band samtidigt. Några är runt 20, några har fyllt 50. En fick pris för årets bästa museum. Någon ligger bakom Softubes banbrytande pluggar och någon har fått utmärkelse för, hör och häpna, bästa fotbollslåt.

Gramtone satsar på en liten, spännande utgivning av ostyrig, vacker musik. Lyssna där du vill, vi finns i alla de vedertagna kanalerna. Vissa spelar live, andra spelar in. Några älskar att skriva låtar, andra spelar gitarr så fingrarna blöder. Gramtone är en plattform som används av varje band och artist som det passar dem bäst. Ibland är vi en lekplats, ibland kreativt nav, affärsyta eller en trampolin för musikkarriärer. Vi blir planterade och uppodlade av varandra, och vi gillar't. Vi tycker att musik gör tillvaron större och vill man att något ska finnas, då ska man också skapa det. Tre dussin utgivningar hittills, och mycket på gång. Titta in, lyssna in, och häng med.