Posts Tagged 'Iphone'

Interactive album

Snow Patrol has released something they call an Interactive Album. It is a downloadable application for mobile phones – mostly the Iphone it seems –  and it contains images, lyrics, cover art, videos plus – tada – the music. “It will be an interactive element; a digital booklet that will take you into the videos and content,” says Polydor product manager Liz Goodwin. “For fans it will be a real must-have, and the fact that they are the first band to do this gives us an additional angle for exposure.”

The idea is great I think. In this time with loose mp3 songs flying around outside their intended structures, concepts or cartons, the idea of a full album needs an attractive packaging again. As you might understand, I am a bit of an album-hugger. I like the full length, artistic expression of several songs meant to fit together. I like listening to a full album with the dynamics and mood that the artist wants to create. I like to get a consequent sound in the intended playing order. I also like some good artwork and lots of extra stuff to make the product worth the cost.

It would be a problem if this product is regarded as a fast way to higher sales. Just throwing in some images and a pdf with the lyrics wont be good at all, just a silly way to give a new name to greed. Since the nineties there has been strange and bad interactive stuff available on musical CD:s, produced in desperation to fake value for the money. What I am trying to say is that a new product with new ideas for publishing and use of media will be worth a better fate than being ignored as a poor excuse to sell music with useless extra crap that nobody wants.

Another problem is if the application is locked to the Apple/Itunes/Iphone structures. That can never be a good way get popular among the masses

An interactive, digital product in album form can be so interesting. It can be a step to vitalizing music expression and marketing. Hopefully this is a step on the way. I will soon write more about our own product, the web album, which we are just about ready to publish.


Gramtone

Gramtone är musikutgivare och bas för ett gäng musiker och låtskrivare, baserade i Norrköping. Vi äger bolaget och studion tillsammans, folk med olika bakgrund och olika smak. Två dussin är vi, som ställer allt vi äger i ett rum och säger: varsågoda. Ett kollektiv av individualister har vi kallats, och varför inte: Grammisar har vunnits, stipendier har fåtts, medan somliga är kända för helt andra saker. Alla spelar roll, men inte nödvändigtvis rock. En driver ett enmansprojekt, en annan är med i fem band samtidigt. Några är runt 20, några har fyllt 50. En fick pris för årets bästa museum. Någon ligger bakom Softubes banbrytande pluggar och någon har fått utmärkelse för, hör och häpna, bästa fotbollslåt.

Gramtone satsar på en liten, spännande utgivning av ostyrig, vacker musik. Lyssna där du vill, vi finns i alla de vedertagna kanalerna. Vissa spelar live, andra spelar in. Några älskar att skriva låtar, andra spelar gitarr så fingrarna blöder. Gramtone är en plattform som används av varje band och artist som det passar dem bäst. Ibland är vi en lekplats, ibland kreativt nav, affärsyta eller en trampolin för musikkarriärer. Vi blir planterade och uppodlade av varandra, och vi gillar't. Vi tycker att musik gör tillvaron större och vill man att något ska finnas, då ska man också skapa det. Tre dussin utgivningar hittills, och mycket på gång. Titta in, lyssna in, och häng med.