Posts Tagged 'Myspace'

Does anyone download anymore?

Often during the last year when I wanted to check out interesting bands, I just went to Youtube or Myspace to listen to their music. There is no files to download and no music to own. This is very convenient, very legal and has major effects on the idea of selling-buying-owning music. When all music is available for free at servers that the artist controls, there is unlimited access to the ultimate music collection, that we all share. This is very nice for a listener, but maybe not as good for the musicians.

As the musical inflation accelerates, there is so much so available music that no one really cares. As we dont even have to do the small effort of downloading, this could lead to an economic disaster for musicians who feels they have to giva away more and more for free by just releasing it all on their sites.

I like this movement in many ways, but are there any solution for musicians who wants to make some money? My own ideas are live gigs and attractive digital solutions. Gigs can be magical and will always be worth a lot to an audience. And who gets to shag in front of a computer screen anyway? Good digital solutions, like our Web Album, with interactivity, contact between the artists and fans, and such attempts will be attempted, I hope some of them will prevail.

Not to forget the people who really likes the idea of ownership. I read that vinyl records is a new trend, as they are attractive, sound great and has this physical beauty of large artwork, great smell and magic touch… Myself, I dont own a grammophone at the moment, but its a high priority when the money comes rolling (some day).

So for the future, I bet there is a physical trend with great products, and a non-ownership-listeners culture, directly on the web. Maybe the biggest loser in the future will be file downloading.

Here is a swedish article on the subject: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1565053.svd

Universal stops full songs

These people never stops to amaze me. Now Universal has decided to stop full songs on the Internet, because they want to sell more…  An artist called Colbie Caillat was the first to reveal parts of this policy, as her Myspace site was not allowed to use full songs anymore. And if there are some full songs from their company, they will be interrupted by commercial breaks. Haha! It is a wonderful way to kill themselves. It’s like they try to put analog thoughts in a digital mind. And how can they work against Myspace? That is the one and only place that has helped music business for the last 2 years. 

Very sad, but we will see much more of these matters.


Gramtone

Gramtone är musikutgivare och bas för ett gäng musiker och låtskrivare, baserade i Norrköping. Vi äger bolaget och studion tillsammans, folk med olika bakgrund och olika smak. Två dussin är vi, som ställer allt vi äger i ett rum och säger: varsågoda. Ett kollektiv av individualister har vi kallats, och varför inte: Grammisar har vunnits, stipendier har fåtts, medan somliga är kända för helt andra saker. Alla spelar roll, men inte nödvändigtvis rock. En driver ett enmansprojekt, en annan är med i fem band samtidigt. Några är runt 20, några har fyllt 50. En fick pris för årets bästa museum. Någon ligger bakom Softubes banbrytande pluggar och någon har fått utmärkelse för, hör och häpna, bästa fotbollslåt.

Gramtone satsar på en liten, spännande utgivning av ostyrig, vacker musik. Lyssna där du vill, vi finns i alla de vedertagna kanalerna. Vissa spelar live, andra spelar in. Några älskar att skriva låtar, andra spelar gitarr så fingrarna blöder. Gramtone är en plattform som används av varje band och artist som det passar dem bäst. Ibland är vi en lekplats, ibland kreativt nav, affärsyta eller en trampolin för musikkarriärer. Vi blir planterade och uppodlade av varandra, och vi gillar't. Vi tycker att musik gör tillvaron större och vill man att något ska finnas, då ska man också skapa det. Tre dussin utgivningar hittills, och mycket på gång. Titta in, lyssna in, och häng med.