Posts Tagged 'The swedish model'

Facts about Ipod

ipods1Just a short one: It would cost 2000 euro to fill an Ipod of 8 gigabytes. An average Ipod contains four percent legal music. Every song is copied illegally at least 20 times.

The Swedish Model has a great speech in the parliment:
http://theswedishmodel.org/about/anforande/

The swedish model

Seven swedish record companies have formed a cooperative they call The swedish model which, in short, is an attempt to come up with new ideas for business in the musical area. Their ideas are very healthy and the get a lot of attention in media. This cooperative has also been invited to talk in the swedish parliament. I think you should have a look at their website: http://www.theswedishmodel.org/

Of course I wish Gramtone could be a member of this coop. We’ll see what happens in the future.

Wonderful: The swedish model

And we thought we were alone! Suddenly we get the news that seven swedish indie-companies have formed a platform for cooperation and discussion called “The swedish model”. The companies are: Adrian Recordings / A TenderVersion Recording / Flora & Fauna / Hybris / I Made This / Nomethod Records / Songs I Wish I Had Written

They have the same ideas that we do: artists should get the money, internet and file sharing is not dangerous, but useful, the old music business structures are dying and so on. The best thing with their statement is that it is far from extreme. Very sensible and they give their opinions in a very approachable way. I am so tired of all the fundamentalism in this discussion, so a soft voice from the business side of the trench is just what is needed. We want to join them! I will give them a ring next week.

Have a look at their statement here. Both in English and Swedish, whatever you prefer: http://www.theswedishmodel.org/


Gramtone

Gramtone är musikutgivare och bas för ett gäng musiker och låtskrivare, baserade i Norrköping. Vi äger bolaget och studion tillsammans, folk med olika bakgrund och olika smak. Två dussin är vi, som ställer allt vi äger i ett rum och säger: varsågoda. Ett kollektiv av individualister har vi kallats, och varför inte: Grammisar har vunnits, stipendier har fåtts, medan somliga är kända för helt andra saker. Alla spelar roll, men inte nödvändigtvis rock. En driver ett enmansprojekt, en annan är med i fem band samtidigt. Några är runt 20, några har fyllt 50. En fick pris för årets bästa museum. Någon ligger bakom Softubes banbrytande pluggar och någon har fått utmärkelse för, hör och häpna, bästa fotbollslåt.

Gramtone satsar på en liten, spännande utgivning av ostyrig, vacker musik. Lyssna där du vill, vi finns i alla de vedertagna kanalerna. Vissa spelar live, andra spelar in. Några älskar att skriva låtar, andra spelar gitarr så fingrarna blöder. Gramtone är en plattform som används av varje band och artist som det passar dem bäst. Ibland är vi en lekplats, ibland kreativt nav, affärsyta eller en trampolin för musikkarriärer. Vi blir planterade och uppodlade av varandra, och vi gillar't. Vi tycker att musik gör tillvaron större och vill man att något ska finnas, då ska man också skapa det. Tre dussin utgivningar hittills, och mycket på gång. Titta in, lyssna in, och häng med.