Posts Tagged 'release party'

Up and running

The CD:s for Tree full of people arrived last thursday on a big stack, weighing 114 kg. Everything looks and sounds perfect. I felt like a child, nervous of what the package would contain, if there was to be some error on the CD:s or if I had forgotten to order a CD inlay… Of course I have found some really small flaws, but I suppose that the audience will not see them. Or we can have a competition and see who finds themost errors.

We rigged for the releaseparty and TFOP played the same evening. The Social Services and Dreamboy played at the same event. There will be some footage on Youtube soon.

Now we are doing a big effort to send CD:s to magazines and newspapers, and to the record stores. This will take place in the weekend, since The Modestys CD:s will arrive on friday. We have gotten deals with six of the nine stores I want. Now for christmas, some of them dont really have time to deal with this, so I will wait until january to get the last deals. You can see on the web page where to get the music.

29/11 – The big day!

Today the first CD – Tree full of People’s Release of all colors – will arrive from the factory i the Czech Republic, and we will throw the release party tonight. Our marketing has turned out fairly good, and there has been a lot of buzz in different contact forums. I think we are on the way now.


Gramtone

Gramtone är musikutgivare och bas för ett gäng musiker och låtskrivare, baserade i Norrköping. Vi äger bolaget och studion tillsammans, folk med olika bakgrund och olika smak. Två dussin är vi, som ställer allt vi äger i ett rum och säger: varsågoda. Ett kollektiv av individualister har vi kallats, och varför inte: Grammisar har vunnits, stipendier har fåtts, medan somliga är kända för helt andra saker. Alla spelar roll, men inte nödvändigtvis rock. En driver ett enmansprojekt, en annan är med i fem band samtidigt. Några är runt 20, några har fyllt 50. En fick pris för årets bästa museum. Någon ligger bakom Softubes banbrytande pluggar och någon har fått utmärkelse för, hör och häpna, bästa fotbollslåt.

Gramtone satsar på en liten, spännande utgivning av ostyrig, vacker musik. Lyssna där du vill, vi finns i alla de vedertagna kanalerna. Vissa spelar live, andra spelar in. Några älskar att skriva låtar, andra spelar gitarr så fingrarna blöder. Gramtone är en plattform som används av varje band och artist som det passar dem bäst. Ibland är vi en lekplats, ibland kreativt nav, affärsyta eller en trampolin för musikkarriärer. Vi blir planterade och uppodlade av varandra, och vi gillar't. Vi tycker att musik gör tillvaron större och vill man att något ska finnas, då ska man också skapa det. Tre dussin utgivningar hittills, och mycket på gång. Titta in, lyssna in, och häng med.